Bilgisayar Destekli Mühendislik

Bu site sonlu elemanlar analizi üzerine hazırlanan eğitim notları ve makalelerin paylaşılması için Caner Özgür Özbaşlı tarafından hazırlanmıştır.
Herkese faydalı olması dileğiyle...

Sonlu elemanlar konularında eğitim almak isteyenler, projelerine tecrübeli destek arayanlar
bidemcae@gmail.com adresine mail atabilir.

Desteklenen Yazılımlar

- Ansys Classic
- Ansys Workbench
- Catia
- Abaqus

Analiz Çeşitleri

- Lineer ve Nonlineer Statik Analiz
- Titreşim Analizi
- Burkulma Analizi
- Termal Analiz
- Akışkan Analizi
- Yorulma Analizi

9 Ağustos 2009 Pazar

Ansys Aksi-Simetrik Analiz Örneği

Caner Özgür Özbaşlı

PLANE 42 ELEMANI İLE AKSİ-SİMETRİK BASINÇ TANKI ANALİZİ

Bu bölümde içinde 10 MPa basınçlı gaz depolanacak olan bir tankın gerilme analizi yapılacaktır. Tank geometri olarak kendini tekrarladığı için aksi-simetrik yöntemi kullanılmıştır. Tankın iç hacmi yaklaşık 2 metreküptür.

Geometriye verilecek mesnet ve yük yerleri şekilde görülmektedir. Şekilde gördüğünüz 3 boyutlu tankın geometrisinin Y ekseni etrafında dönerek kendisini tekrarlayan 2 boyutlu kesitten oluştuğu görülmektedir.

Öncelikle analizimiz Structural (Yapısal) bir analizdir.

Geometrinin Oluşturulması;

Preprocessor è Modelling è Create è Keypoints è In Active CS

(0,520,0) Apply ; (0,560,0) Apply ; (250,520,0) Apply ; (250,0,0) Apply ; (275,0,0) Apply (275,560,0) OK

Preprocessor è Modelling è Create è Lines è Lines è Straight Line

Noktaları birleştirerek çizgileri oluşturalım. Şekildeki gibi…

Preprocessor è Modelling è Create è Lines è Line Fillet

3 nolu noktaya bağlı olan çizgileri seçelim ve OK. Çıkan menüden; Fillet Radius = 50

Preprocessor è Modelling è Create è Lines è Line Fillet

6 nolu noktaya bağlı olan çizgileri seçelim ve OK. Çıkan menüden; Fillet Radius = 40

Preprocessor è Modelling è Create è Areas è Arbitary è By Lines

Bütün noktaları seçelim ve OK.


Eleman atayalım;

Preprocessor è Element Type è Add/Edit/Delete è Add

Solid ; Quad 4 Node 42 ; OK

Options è Element Behaviour = Axisymmetric

Close

Malzeme atayalım;

Preprocessor è Material Props è Material Models

Structural è Linear è Elastic è Isotrpic è

EX =193000 MPa ; PRXY = 0.29

Çözüm ağı oluşturalım;

Preprocessor è Meshing è Size Cntrls è Manual Size è Lines è All lines

Size Element Edge Length = 10

Bu şekilde her çizgi 10 mm lik elemanlara bölünmektedir.

Preprocessor è Meshing è Mesh è Areas è Free

Geometriyi seçelim ve OK.

Mesnet ve Yükler için;

Solution è Define Loads

è Apply è Structural è Displacement è Symmetry B.C. è On Lines

Şekilde mesnet verilen yerdeki çizgileri seçelim ve OK.

Solution è Define Loads è Apply è Structural è Pressure è On Lines

İç taraftaki 3 çizgiyi seçelim ve OK. Çıkan menüde;

Load PRES Value = 10 ; OK.

Solution è Solve è Current LS

Çözüme vermiş olduk.

Sonuçları General Postproc kısmında görüntüleyeceğiz.

Yer Değiştirmeler için;

General Postproc è Plot Results è Contour Plot è Nodal Solution

DOF Solution è Displacement vector sum

Gerilmeler için;

General Postproc è Plot Results è Contour Plot è Element Solution

Stress è Von Mises Stress

Modelimizi 3 boyutlu şekilde görüntüleyebilmek için;

èè Plot Cntrls è Style è Symmetry Expansion è 2D Axi-Symmetric

Şekildeki gibi seçelim ve OK.

Sonuçlar aşağıdaki gibi 3 boyutlu gözükecektir.

Eski 2 boyutlu haline geri döndürebilmek için;

èè Plot Cntrls è Style è Symmetry Expansion è No Expansion

Sonuçlar;

Yapılan analizde malzememizin;

Akma Mukavemeti = 380 MPa

Emniyet Katsayısı = 1.25

Emniyet Mukavemeti = 304 MPa

Modelimizin maksimum gerilmesi 260 MPa olduğundan akmaya uğramayacaktır. Güvenli bir şekilde kullanılabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder